Kancelaria Doradcy Ekonomicznego

Kancelaria Doradcy Ekonomicznego dr Ewa Forystek - Zabojszcz. Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Dane firmowe

 • Adres:
  Gołęszyców 46
  41-608 Świętochłowice
 • Tel.: +48.669810784

 • NIP: 6411749719
 • Adres WWW: k-d-e.pl

Dane do korespondencji

 • Adres:
  Gołęszyców 46
  41-608 Świętochłowice
 • Tel.: +48 669810784

Oferta

Oferujemy usługi w następujących zakresach:

Consultingu ekonomicznego i finansowego, w tym:

   1. Całość zagadnień związanych z rachunkowością spółek prawa handlowego,

   2. Mapowanie miejsc powstawania kosztów,

   3. Identyfikacja poziomu przychodów, kosztów i wyniku finansowego dla poszczególnych obszarów działalności.

   4. Ustalenie zasad tworzenia budżetów okresowych,

   5. Ustalenie zasad rozliczania budżetów okresowych.

Consultingu strategicznego, w tym:

   1. Kalkulacja efektywności ekonomicznej poszczególnych obszarów  prowadzonej działalności.

   2. Raporty ekonomiczne i prawne.

   3. Przeglądy i kontrole przestrzegania regulaminów, zaleceń, instrukcji.

   4. Audyty bezpieczeństwa informatycznego. 

Consultingu organizacyjnego:

   1. Mapowanie procesów, w tym:

         a) określenie poszczególnych procesów (głównych, zarządu, pomocniczych),

         b) określenie ich właścicieli,

         c) określenie przepływów informacyjnych i decyzyjnych,

         d) ustalenie niezbędnych zasobów,

         e) określenie zakresu wymagań formalno-prawnych,

         f) ustalenie dokumentów tworzonych i wykorzystywanych w  poszczególnych procesach.

   2. Stworzenie regulaminów wewnętrznych, w tym określenie zasad organizacji z podziałem na: strukturę organizacyjną, zasady kierowania, uprawnienia i obowiązki kadry zarządzającej,ramowe obowiązki pracowników, zasady komunikacji zewnętrznej, zasady komunikacji i współdziałania wewnętrznego.

   3. Stworzenie Instrukcji Kancelaryjnej – opisu obiegu dokumentów  od momentu ich wpływu do momentu przekazania do składnicy akt, w tym opis zasad, tryb postępowania, zakres odpowiedzialności, zakres kompetencji.

   4. Weryfikacja i aktualizacja zakresów obowiązków oraz umów z podwykonawcami.

   5. Stworzenie regulaminu wynagradzania, w tym: opisanie zasad wynagradzania za pracę, wypłacania wynagrodzeń, wypłacania poozostałych świadczeń pieniężnych wynikających z stosunku pracy, stworzenie taryfikatora kwalifikacyjnego, stworzenie tabel stawek zaszeregowania.

   6. Stworzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 7. Stworzenie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. 

 

Proponujemy skupienie się na trzech wzajemnie powiązanych obszarach tematycznych. Dobór ich istotności i kolejności leży po Państwa stronie.

Z uwagi na szeroki zakres wiedzy i doświadczenia zawodowego, możemy zapewnić Państwu dostarczenie kompleksowej usługi consultingowej, która uporządkuje, zhierarchizuje i usprawni funkcjonowanie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Formularz kontaktowy

 ______  ______  _____   ______ 
 /_  _// /_  _// / ___|| /_  _// 
  | ||   -| ||- | // __   -| ||- 
 _| ||   _| ||_ | \\_\ ||  _| ||_ 
 /__//   /_____// \____//  /_____// 
 `--`   `-----`  `---`  `-----`